Resultat från inventeringar i S, V och NO delarna av Oppmannasjön 2004-2005.
 
Kärlväxter
 
Andmat
Axslinga: en karakräristisk vattenväxt i näringsrika sjöar
Besksöta: stränder
Blomvass: i grunt vatten vid stränder i V och S delen
Blåsäv: i S, typisk för näringsrika sjöar
Borstnate: spridd, vanlig i näringsrika sjöar
Bredkaveldun
Bunkestarr: vid stränder
Dyblad: i grunt vatten i skyddade lägen
Fackelblomster: stränder
Glansigelknopp: vid badplatsen i S, sällsynt vid näringsrika vatten!       
Gropnate: spridd i sjön
Grovnate x gräsnate: n ganska ovanlig hybrid, ännu ej helt bekräftad
Grovnate: spridd i sjön, en karaktärsart för näringsrika sjöar
Gräsnate: i grunt vatten vid stränder på V sidan
Grönpil: stränder (är hybriden mellan knäckepil och vitpil)
Gul näckros
Gäddnate
Hampflockel: stränder
Hårsärv: i S, typisk för näringsrika sjöar
Hästsvans: dike SV sjön
Kabbleka: stränder
Knappsäv
Korgvide: stränder
Korsandmat: i grunt vatten i skyddade lägen
Kransmynta: stränder
Kransslinga: kräftdamm SV sjön
Krusnate: i SO, typisk för näringsrika sjöar
Nickskära: stränder
Nålsäv: i grunt vatten i S
Rosendunört: stränder
Rosenpilört: stränder, ganska ovanlig
Ryltåg: stränder
Rödmålla: strand i S
Sjöfräken: i grunt vatten och på stränder
Smalkaveldun
Snårvinda: stränder
Sprängört: stränder
Sprödarv: stränder
Strandpryl: ett fynd i NO delen av sjön
Svalting
Svärdslilja
Sydbläddra: kräftdamm SV sjön
Säv
Tiggarranunkel: stränder
Trådnate: i grunt vatten vid stränder i S och V, en ovanlig art!
Vanlig igelknopp
Stor igelknopp
Vattenbläddra: kräftdamm SV sjön
Vattenfräne: stränder
Vattenmynta: stränder
Vattenmärke: stränder
Vattenpest: hittad på några platser i sjön
Vattenpilört
Vattenskräppa: stränder
Vit näckros
Vårtsärv: kräftdamm SV sjön, en ovanlig art!
Vägtåg: stränder
Ålnate: spridd i sjön
Äkta förgätmigej: stränder
 
Kransalger
Chara tomentosa (rödsträfse): rikligt spridd i hela sjön, typisk för näringsrika sjöar
Chara aspera (bortsträfse): hittad i S
Chara contraria (gråsträfse): hittad i S       
Chara rudis (spretsträfse): funnen ganska rikligt i S och SO, en mkt ovanlig och rödlistad art som endast är känd från 6-7 sjöar i landet.


© Åke Widgren och Bertil Möllerström