13.6km
Oppmannasjön från 13,6 km höjd.

backaskogstor
Bäckaskogs slott med Ivösjön i bakgrunden.

karsholmstor
Karsholms slott från luften med Ivösjön och Östersjön i bakgrunden.

Karsholmslottstor
Karsholms slott, parken.