Regler för fiske i Oppmannasjön.


Regler för fiskets bedrivande i Oppmannasjön:

Alla som fiskar ska ha fiskekort. ( Årskort eller 10-dagarskort)

På 10-dagarskort är enbart sportfiske med handredskap tillåtet.

Barn under 15 år får idka sportfiske utan kort.

På årskortfiskekort är det tillåtet med 4 nät enligt nedanstående regler.

1 januari – 14 april och 1juni - 30 september, 4 nätlängder om vardera

30 m och max 6 fots djup och med maskstorlek:

1 nät 60 mm--2 nät 55 mm--1 nät 45 mm.

Nätfiskeförbud : Nätfiskeförbud gäller 15 april-31 maj.

Nätfiskeregler 1 Oktober - 31 december

4 nätlängder om vardera 30 m och max 6 fots djup och med min. 60 mm maskstorlek tillåtet.

Samtliga redskap som utsätts ska vara försedda med väl synliga markeringar i redskapens båda ändar samt försedda med namn, fiskekortsnummer, och telefonnummer.

Nät får ej stå ovittjade längre tid än 48 timmar.


Att observera

Vid ”Trollingfiske” med motordriven båt är det endast tillåtet med

två spö per båt.


OBS! Mal är fridlyst och Ål är rödlistad och ska återsläppas, får ej ilandföras.


Övriga regler för fiske i Oppmannasjön.


Angeldon, antal 10 angeldon per årskort.

Fasta krokar på pimpel, ej tillåtet som ”ryckfiske”

Kräftfiske Antal burar 10 st per årskort

Parhommor ,två st. per årskort. Hommor ska ha flyktöppning för ål.

Långrev 200 krok. Mask är ej tillåtet som agn på långrev.

I rännan (markerat med 1) är endast mete och spinnfiske tillåtet.

I gattet (markerat med 2) mellan Välen och Karsholms slott är endast mete och spinnfiske tillåtet och ankring är förbjuden . Se skyltar

Orsaken är tekniska anläggningar på sjöbotten som kan skadas.

Länk till fiskekort med regler i PDF

Kartskiss