Ålen, Skånes landskapsfisk
Ålen, som är Skånes landskapsfisk, är av stor betydelse för ekologin i våra vatten samt mycket viktig för såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare.Tyvärr så är det sedan 2007-05-01 ålfiskeförbud för fritidsfiskare.

Om ålen i Oppmannasjön
Oppmannasjön har lång historisk tradition vad avser ålfiske, inte minst i förbindelsen mellan sjöarna Oppmannasjön och Ivösjön. Fiske av ål till försäljning bedrevs under fösta halvan av 1900-talet av markägare runt sjön som komplettering till lantbruket. Karsholms Gods och Bäckaskog Kungsgård har utskiftad egen fiskerätt och hade egna yrkesfiskare.
Ål från Oppmannasjön ansågs vara av bättre kvalitet än havsål och betalades något bättre av Holmbergs Fiskaffär i Kristianstad. En av markägarna, Olof Truedsson i Mölleröd, hade bottengarn och sände nästan dagligen med omnibussen säsongens fisk o vilt till Holmbergs Fiskaffär. För att bevara kvalitén på fångsten hade man på vintrarna sågat is och lagt isstack med sågspån.
Före sjösänkningen 1878 gick förbindelsen mellan sjöarna genom dåvarande köket på Bäckaskog Slott. Det fanns ålkista under köksgolvet och enligt uppgift kunde man fånga upp till 350 ålar per dygn. Det finns också ett speciellt recept från kung Karl XV tid för tillagning av lättrökt ål.

Fiskarterna i Oppmannasjön:

abborre_litenspaceABORRE
space
space
al_litenspaceÅL
space
space
Braxen_litenspaceBRAX
space
space
sutare_litenspaceSUTARE
space
space
gadda_litenspaceGÄDDA
space
space
gos_litenspaceGÖS
space
space
regnbagelitenspaceREGNBÅGE
space
space
lake litenspaceLAKE