Regnbåge
Oncorhynchus mykiss tidigare Salmo gairdneri eller Salmo irideus.
regnbage

Regnbågsöringen som är ganska lik öringen men har ett rödaktigt band längs sidorna och dessutom så är dess fenor prickiga. Ursprungligen så kommer regnbågen från Nordamerika och har inplanterats i många länder hela världen över.

Regnbågen odlas fram på fiskfarmar och sätts sen ut i bland annat i svenska vattendrag till glädje för oss sportfiskare, den är ett uppskattat byte bland annat på grund av dess energiska kämpande vid infångandet. Regnbågsöring är den dominerande fisken i så kallat put and take-vatten.