Abborre
Perca fluviatilis


abborre

Art i familjen abborrfiskar. Den når som mest ca 60 cm totallängd, vikt ca 4 kg. De två ryggfenorna är skilda från varandra. Färgen varierar från ljust gulaktig med ett antal svarta tvärband till nästan helt svart. Utbredningen omfattar sötvatten i större delen av Europa och n. Asien. Abborren är allmän i Sverige med undantag för fjällområdet och förekommer även i bräckt vatten längs Öresunds och Östersjöns kust. Lever i stim och livnär sig som ung av plankton, som vuxen av fisk. Leker från islossningen till en bit in i juli månad. Sport- och matfisk.