Lake
Lota lota

lake

Art i familjen lakefiskar. Den finns i sötvatten i större delen av n. Eurasien och n. Nordamerika, i Sverige i nästan alla vattendrag. Den kan bli 120 cm lång och är långsträckt med brett, från ryggsidan tillplattat huvud. Den har en skäggtöm mitt på hakan, unikt bland svenska sötvattensfiskar. Den är gul till brun med mörkare bruna eller svarta marmoreringar. Födan består av smådjur och fisk. Lake är mest aktiv under vintern, då den också leker, och rör sig framför allt på natten. Lake fiskas framför allt i Sverige, Finland och Ryssland och används som djurfoder och matfisk.

Storryssjor, ryssjor, nät och långrev används vid yrkes- och husbehovsfiske efter lake. Pimpelfiske är den vanligaste sportfiskemetoden. På Vättern bedrivs ett traditionsrikt nattligt pimpelfiske från s.k. lakkojor. På tunn nyis vid grunda områden i lakrika vatten kan lakklubbning vara effektiv. Yrkesfiskets fångster av lake uppgick 1991 till 85 ton, varav 64 ton fångades i Vänern.