Braxen
Abramis brama

Braxen

Art i familjen karpfiskar, förekommer i norra, östra och centrala Europa och är allmän i Sverige utom i Norrlands inland, företrädesvis i lugna vatten. Den kan bli ca 80 cm lång och är hög och sammantryckt från sidorna, silverfärgad som ung, bronsfärgad som äldre. Fenorna är grå. Ögondiametern är mindre än noslängden. Svalgbenständerna sitter i en rad. Braxen lever av bottenlevande ryggradslösa djur. Leken sker i maj–juni. Fisken övervintrar passiv i stora ansamlingar på djupt vatten, s.k. braxenstånd. Braxen fiskas lokalt, främst med bottengarn och not. Tidigare, när braxen var en vanlig matfisk, hade fisket en större omfattning. Isnotfiske efter braxenstånden är särskilt effektivt. Vid sportfiske används främst mete, och svenskt sportfiskerekord är ett exemplar på 6 380 g (1931).