Gös
Stizostedion lucioperca


gos

Art i familjen abborrfiskar. Den finns i sötvatten i ö. Europa och angränsande delar av v. Asien; i Sverige är den allmän längs östkusten söderut till Södermanland och i Svealands inland samt lokalt i Götaland; den finns också inplanterad i andra delar av landet. Dess längd kan uppgå till drygt 1 m. Arten är långsträckt och har två ryggfenor. Ryggen är olivgrön och sidorna ljusare med åtta mörka tvärband. Gös finns framför allt pelagiskt i grumliga sjöar och går ofta i stim. Födan utgörs av fisk. Leken sker i april–juni. Hanen gräver en grop åt äggen, som vaktas av båda föräldrarna fram till kläckningen. Gös är en av de ekonomiskt viktigaste sötvattensfiskarna i Sverige. Det yrkesmässiga gösfisket bedrivs huvudsakligen med nät, men visst fiske med fasta redskap och krok förekommer också. Sportfiske efter gös bedrivs mestadels som spinn- eller pimpelfiske.